Отделение по Онкологична хирургия - структура по урология

Д-р Николай НИКОЛОВ-признати специалности – „Обща медицина” и „Урология”

Дейност:

Стационарен капацитет- 10 легла

Профилактика и съвременно оперативно лечение на доброкачествени и онкологични заболявания на бъбреци, простата, пикочен мехур и преканцерози.
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочен мехур, трансуретрална простатектомия.
отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения.
оперативни процедури върху мъжка полова система.
оперативни процедури на долните пикочни пътища и при инконтиненция на урината.
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и с много голям обем и сложност / нефростомия и нефректомия /.
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност.
ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища/ цистоскопия /.

В своята оперативна дейност специалистите използват органосъхраняващи и безкръвни оперативни техники.

Телефони за контакт:

Лекари: +(359) (0) 92 669 122

Сестри: +(359) (0) 92 669 133