ОТДЕЛЕНИЯ

Ние се отнасяме към пациентите с внимание, уважение и доброта

Онкологична Гастроентерология

Началник – Д-р Румен Стефанов- признати специалности по „Вътрешни болести” и „Гастроентерология и диететика…

Отделение по лъчелечение

НАЧАЛНИК – Д-р Теодора СТЕФАНОВА с призната специалност по „Лъчелечение” и квалификация „Здравен мениджмънт…

Медицинска онкология

Началник отделение Д-р Николинка ИГНАТОВА – признати специалности по „Вътрешни болести“ и „Онкология“…

Онкогинекология

Ст. ординатор – Д-р Георги ГУНОВ- признати специалности: „Акушерство и гинекология”, и „Онкология”…

Онкохирургия

Началник – Д-р Георги ЕЗЕКИЕВ- признати специалности: „Хирургия“и „Онкология” и специализации…

Онкологична хирургия

Завеждащ структура – Д-р Николай НИКОЛОВ-признати специалности – „Обща медицина” и „Урология”…

Палиативни грижи

Д-р Николай ЙОРДАНОВ- призната специалност „Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение”…

Клинична патология

Създавайки концептуално-методологична база на медицинската логика, Клиничната патология се явява съществена и неделима част…

Анестезиология и интензивно лечение

Провеждане на пред – анестезиологочна консултация на пациенти…

Отделение Образна диагностика

Началник на отделение –

Д-р Якимов

Д-р Велчовска

Д-р Лъжова