ОТНОСНО: „„Извършване на клинико-лабораторни изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти на КОЦ – Враца ЕООД” – 2014“