ПАЦИЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВРЪЗКА С ТЯХ

Български сайт с информация за пациенти  – www.zdravenchas.org

Национална пациентска организация – www.npo.bg

Българска асоциация на онкоболните – www.bgcancer.org

Български онкологичен институт – cancerinstitute.eu

ЕСМО- Европейско общество по медицинска онкология – www.esmo.org

Европейска коалиция за простатен карцином – www.europa-uomo.org

Европейска коалиция за рак на гърдата ”Europa Donna” – www.europadonna.org

Европейска коалиция на онкоболните – www.ecpc-online.org

Европейски пациентски форум – www.eu-patient.eu

Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели – www.apoz.eu

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка – www.hpvgard.org

Фондация „Толерантност и взаимопомощ” – zina1967@abv.bg

Център за защита правата в здравеопазването – www.czpz.org

Конфедерация „Защита на здравето” – www.kzzbg.org