Отделението по Лъчелечение

Отделението по Лъчелечение разполага с Мултимодален Линеен ускорител на английската фирма Elekta Synerdy Platform и Апарат за рентген терапия Т-105 WOLF .
На линейния ускорител се правят всички видове лъчелечение които се предлагат в лъчетерапевтичните центрове в страната.
За работа с тази сложна апаратура отделението по Лъчелечение разполага с високоспециализирани кадри обучени в чужбина за сложните лъчетерапевтични техники – интензитетно модулиране на лъчевия сноп.

Лъчелечението като етап от комплексното лечение :
Дефинитивна лъчетерапия, предоперативна лъчетерапия, следоперативна лъчетерапия или съчетано лъчехимиотерапия,кръвоспираща,декомпресивна,палиативна,противовъзпалителна и противоартрозна лъчетерапия.
Ежегодно лекарите и медицинските физици участват в национални и международни конференции и конгреси ,което е фактор за повишаване на техните знания и квалификация.

Д-р Теодора Стефанова – Началник Отделение ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
образователно-квалификационна степен,, Магистър по Медицина“, от 1985г. специалност ,,Лъчелечение“ от 1993г.. ,Здравен мениджмънт
Д-р Борислав Борисов – Старши ординатор,
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по Медицина“ от 1990г. специалност ,,Лъчелечение“ от 1995г.
Д-р Благовест Костадинов – ординатор,
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по Медицина“ от 2015г.. специалност ,,Лъчелечение“ от 2020г.
Д-р Стефани Чакърова – ординатор,
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по Медицина“ от 2016г. специализант ,,Лъчелечение“
Д-р Милослав Ставров – ординатор,
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по Медицина“ от 1982г. специалност ,,Дерматология“ от 1988г.

Д-р Росен Айков – ординатор образователно-квалификационна степ ,,Магистър по Медицина“ от 1992г.
Медицински физик Марияна Далийска –Началник дозиметрична лаборатория
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по физика“ от 1987г. специалност ,,Медицинска радиологична физика“ от 2006г.

 

Медицински физик Боряна Илиева
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по физика“ 1997г. специалност ,,Медицинска радиологична физика“ от 2022г.
Медицински физик Валентин Ганчев-
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по физика“ от 1983г. специалност ,,Медицинска радиологична физика“ от 2008г.
Ванеса Гергова –
образователно-квалификационна степен ,,Магистър по физика“ от 2019г.

Старши рентгенов лаборант Борислава Цолова
образователно квалификационна степен Бакалавър Управление на здравните грижи
Екип от 6 специалисти по здравни грижи с образователно квалификационна степен Бакалавър рентгенов лаборант

Старша медицинска сестра Ива Никифорова –
образователно квалификационна степен Бакалавър Управление на здравните грижи
Екип от 7 специалисти по здравни грижи с образователно квалификационна степен Бакалавър медицинска сестра.
Телефон за връзка сестри : 092/669140

В отделението се провежда лъчетерапия на пациенти със злокачествени заболявания :
Карцином на млечна жлеза
Карцином на бял дроб
Злокачествени тумори на глава и шия
-карцином на долна устна
-карцином на фаринкс
-карцином на ларинкс
-карцином на максиларен синус
-карцином на слюнчени жлези
Злокачествени тумори на женски полови органи
-карцином на вулва
-карцином на влагалище
-карцином на маточната шийка
-карцином на ендометриума
-карцином на яйчник
Злокачествени заболявания на отделителната и мъжката полова система
-Карцином на пениса
карцином на уретрата
злокачествени тумори на тестисите
карциномна простатната жлеза
тумори на пикочния мехур
карцином на бъбрека
карцином на бъбречното легенче
Коло –ректален карцином
Тумори на централната нервна система
Тумори на кожата
Тумори на костите и меките тъкани
Туморни заболявания на щитовидната жлеза
Туморни заболявания на окото
Карцином с недиференциран първичен тумор
Доброкачествени тумори и артрозно –дегенеративни заболявания