001-17″Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура за клинична лаборатория на КОЦ ВРАЦА ЕООД“