00813-2014-0012 „Доставка, зареждане с хелии и поддържане на криогенна система на апарат за МРТ“