00813-2015-0001″Доставка на лекарствени продукти включени в Позитивния лекарски списък на Република България за лечение на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД”