00813-2015-0002”Доставка на лекарствени продукти извън Позитивния лекарствен списък на Република България за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД”