00813-2015-0004 „Извършване на клинико-лабораторни изследвания на стационарни и амбулаторни пациенти на КОЦ – Враца ЕООД”