00813-2015-0005 „Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на стационарните пациенти на КОЦ ВРАЦА ЕООД“