00813-2015-0007 ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ ВРАЦА ЕООД”