00813-2016-0004 „Доставка на апаратура, реактиви и консумативи за клинична лаборатория“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА!

РАЗЯСНЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ОБРАЗЦИТЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ /19.04.2016 г./