00813-2016-0006 „Сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска апаратура – мултимодален линеен ускорител с многолистен колиматор в комплект с планираща система, с включени всички разходи по извършване на пълен пакет от сервизни услуги“