00813-2017-0003 ”„Абонаментно сервизно обслужване на мултимодален линеен ускорител Elekta Synergy Platform с многолистен колиматор Agylity, локална мрежа за обмен на данни Mosaiq и с-ми за планиране Monaco и Oncentra“”