00813-2017-0004 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на медицинските специалисти и гаранционно обслужване на медицинска апаратура и технологичен ъпгрейд на съществуващите системи в отделение по Лъчелечение при КОЦ ВРАЦА ЕООД“