00813-2017-0005 ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД”