00813-2017-0007 ”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД по обособени позиции”