00813-2018-0001 „КОМПЛЕКСНА ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА ЗА РАБОТА С ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО АСЕПТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ НА ДНЕВНИ ДОЗИ ЦИТОСТАТИЦИ И ДРУГИ СКЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА КОЦ ВРАЦА ЕООД”