00813-2018-0002 „Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2018г.-2020г.“