00813-2018-0004 ”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД по обособени позиции”