00813-2018-0007 Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД по обособени позиции.