00813-2019-0001 ”Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД по обособени позиции”