00813-2019-0002 „Доставка на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД“