00813-2019-0003 „Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2019г.-2020г.”