00813-2019-0005 ”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД”