00813-2020-0004 „Абонаментно сервизно обслужване на мултимодален линеен ускорител Elekta Synergy Platform с многолистен колиматор Agylity, локална мрежа за обмен на данни Mosaiq, верифицираща с-ма iView, с-ми за планиране Monaco и Oncentra„