00813-2020-0003 „Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2020г.-2022г.”