00813-2020-0002 „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ – ВРАЦА ЕООД по обособени позиции“