02-2021-Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група B „Кръв и кръвотворни органи“ и анатомо-терапевтича група L „Антинеопластични и имуномодулиращи средства“ за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение РД-11-24 / 18.01.21г. на МЗ-ЦОПСЗ