03-2021-Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група С „Сърдечно – съдова система“ за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение РД-11-55 / 28.01.21г. на МЗ-ЦОПСЗ