06-2021-Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група N “Нервна система”, R “Дихателна система”, P “Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти”, S “Сензорни органи”, V “Разни” за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение РД-11-110/01.03.21г. на МЗ – ЦОПСЗ