09-2021-Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група A „Храносмилателна система и метаболизъм“ за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение РД-11-163/29.03.21г. на МЗ – ЦОПСЗ