10-2021-Доставка на лекарствени продукти от анатомо-терапевтича група М „Мускулно-скелетна система“ за нуждите на КОЦ – Враца ЕООД по Рамково споразумение РД-11-164/29.03.21г. на МЗ – ЦОПСЗ