2019-03 „Абонаментно сервизно обслужване на извънгаранционна медицинска техника и апаратура през 2019г.-2020г.“ – -ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ