2019-04 Доставка на медицинска апаратура за нуждите на КОЦ- Враца ЕООД – ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ