2019-06 „Приготвяне и доставка на болнична храна през 2020-2021“ – ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ