9029969-2014 „Абонаментна сервизна поддръжка на 2 бр. медицинска апаратура : Апарат за ядрено-магнитен резонанс и Гама камера с производител GENERAL ELEKTRIC за срок от 1 година /02-06-2014